Контакти

Фундація  ім. Софії Заменгоф
Соціальна політика
Zofia Zamenhof Foundation
ul. Mazowiecka 11 lokal 49, Warsaw

Zbigniew Dabrowski – Збігнєв Домбровський
[email protected]
тел. + 48 604 997 656

Wojciech Duranowski – Голова Правління [email protected]        
тел. +48 798 430 769

Rafał Flaga – entrepreneurship expert  
[email protected]

Adrian Maćkiewicz – assistant of the Board, coordinator of youth projects

logo

Fundacja im. Zofii Zamenhof ma na celu propagowanie idei wolnościowych