Fundacja im. Zofii Zamenhof ma na celu propagowanie idei wolnościowych