Wojciech Duranowski (2 od lewej) – Konferencja w Tarnopolu 2014