Seminarium na temat roli edukacji w Programie Partnerstwo Wschodnie – Warszawa 2011 r